Aidatların ödenmesi

Tüm derneklerde olduğu gibi bizim dernegimizde de gelir kaynagı üye aidatlarıdır. Dernegimizin üye aidatları haricinde başkaca bir geliri yoktur.Ayrıca  Lokal olarak kullandıgımız bina  içinde her ay 460 TL kira ödemekteyiz.   Dernegimiz faaliyetlerini üyelerinden yıllık 60 TL olarak topladıgı aidatlar ile sürdürmektedir.

Bilindiği üzere  Dernek Tüzügümüze göre asli amacın gerçekleştirilmesi için aidatların düzenli olarak toplanması dernek açısından hayati önem arz etmektedir.Dernek aidatı ödemek, üyenin derneğe olan bir borcudur. Bu borç kanundan kaynaklanmaktadır.

Dernek Tüzüğümüze göre; 2 yıl ve üstü aidat borcu biriken üyelerimiz, yazılı bildirime ragmen ödememekte ısrar etmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılmaktadır. Ancak çıkarılma halinde dahi üyelerin borçluluk hali devam edmektedir çünkü üyemizin dernege karşı muaccel hale gelmiş bir borcun terkin edilmesi kanunen mümkün degildir.

Bu durumdaki üyelerimiz çoğu zaman tarafımızla iletişime geçip “ya kardeşim benim üyeligimi siliverin”diyorlar.Zaten borcunuzdan dolayı Üyeliginiz yönetim kurulu kararıyla düşürülecek fakat siz o zamana kadar olan borçlarınızı ödemekle mükellef olacaksınız,ayrıca genel kurul yapıldığında da üyeliginiz düştügü için oy da kullanamayacaksınız.

Dernegimiz; Aidat borcu olanlardan dernekler masasının görüşü alındıktan sonra ve Yönetim kurulumuzun alacagı karar dogrultusunda Aidat borçlarını kanuni yollardan tahsili yoluna gidecektir.Bu izlenecek yol dernegimizin kuruluş amacına ters olmasına ragmen,Dernegimizin ayakta kalması ve Aidatlarını ödeyen dernek üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek adına bunu yapmak zorunda olduğumuzu ve bizi anlayışla karşılayacagınızı umut ediyoruz.

Aidatlarınızı  makbuz karşılıgı dernegimizde yada Dernegimizin Banka hesap numarasına yatırabilirsiniz.Bu yardımların sürekli ve miktarlarının daha da fazla olması için üyelerimizden aidatlarını ödeme konusunda daha dikkatli olmalarını rica eder, saygılar sunarız…

Derneğimize ait İban Numaramız:

Ziraat Bankası Gaziemir Şb:
Karaman Ermenek Çevresi Kültür ve Dayanışma Dernegi
TR 30 0001 0010 0058 0068 4350 01

Keryad Yönetim Kurulu
Kadir AKÇAY
0532 671 9121